SZFŚS

CZYM ZAJMUJE SIĘ SZFŚS?

Scentralizowany Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony został na podstawie art. 9 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i umowy z dnia 8 czerwca 2010 roku podpisanej przez DBFO- Targówek m. st. Warszawy i 42 placówki oświatowo-wychowawcze z terenu Dzielnicy Targówek.


Na podstawie zawartej umowy administratorem wspólnej działalności socjalnej jest DBFO – Targówek m. st. Warszawy.


W ramach Funduszu udzielane są pożyczki na cele mieszkaniowe dla pracowników DBFO – Targówek m. st. Warszawy oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych Dzielnicy Targówek. 


Wykaz osób którym przyznano pożyczę wraz z terminem odbioru umów znajduje się w zakładce WYKAZ POŻYCZEK.

Pliki zostały zabezpieczone hasłem. Hasło mogą uzyskać uprawnieni pracownicy pod numerem telefonu 22 517-87-49.

 

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI SOCJALNEJ W 2017 R.

Nr kolejny posiedzenia Przyjmowanie wniosków do dnia Terminy posiedzeń
1 5 stycznia 10 stycznia
2 3 lutego 7 lutego
3 3 marca 7 marca
4 31 marca 4 kwietnia
5 5 maja 9 maja
6 9 czerwca 13 czerwca
7 1 września 5 września
8 29 września 3 października
9 3 listopada 7 listopada

 


AKTUALNE INFORMACJE

  • Dziewiąte w tym roku kalendarzowym posiedzenie Komisji Socjalnej odbyło się w dniu 7 listopada 2017 r.,
  • Następne posiedzenie Komisji Socjalnej odbędzie się dnia 9 stycznia 2018 r.,
  • Zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Komisję Socjalną, przyjmowanie wniosków o pożyczkę odbywać się będzie do dnia 5 stycznia 2018 r. w godzinach 9ºº - 15ºº w pokoju ds. Kadr i Spraw Socjalnych Nr 23 w DBFO – Targówek m. st. Warszawy.
Back to Top