SZFŚS

CZYM ZAJMUJE SIĘ SZFŚS?

Scentralizowany Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony został na podstawie art. 9 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i umowy z dnia 8 czerwca 2010 roku podpisanej przez DBFO- Targówek m. st. Warszawy i 42 placówki oświatowo-wychowawcze z terenu Dzielnicy Targówek.


Na podstawie zawartej umowy administratorem wspólnej działalności socjalnej jest DBFO – Targówek m. st. Warszawy.


W ramach Funduszu udzielane są pożyczki na cele mieszkaniowe dla pracowników DBFO – Targówek m. st. Warszawy oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych Dzielnicy Targówek. 


Wykaz osób którym przyznano pożyczę wraz z terminem odbioru umów znajduje się w zakładce WYKAZ POŻYCZEK.

Pliki zostały zabezpieczone hasłem. Hasło mogą uzyskać uprawnieni pracownicy pod numerem telefonu 22 517-87-49.


HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI SOCJALNEJ W 2018 R.

Nr kolejny posiedzenia Przyjmowanie wniosków do dnia Terminy posiedzeń
1 5 stycznia 9 stycznia
2 2 lutego 6 lutego
3 2 marca 6 marca
4 6 kwietnia 10 kwietnia
5 4 maja 8 maja
6 1 czerwca 5 czerwca
7 7 września 11 września
8 5 października 9 października
9 9 listopada 13 listopada

 

Pierwsze w tym roku kalendarzowym posiedzenie Komisji Socjalnej odbyło się w dniu 9 stycznia 2018 r..

Zgodnie z harmonogramem posiedzeń na 2018 rok zatwierdzonym przez  Komisję Socjalną, następne posiedzenie Komisji Socjalnej odbędzie się dnia 6 lutego 2018 r.

Przyjmowanie wniosków o pożyczkę odbywać się będzie do dnia 2 lutego 2018 r. w godzinach 9ºº - 15ºº w pokoju ds. Kadr i Spraw Socjalnych Nr 23 w DBFO – Targówek m. st. Warszawy.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z dostępnymi na naszej stronie internetowej materiałami, w tym harmonogram posiedzeń Komisji Socjalnej ustalony na 2018 r. znajdującymi się w zakładce SZFŚS.

 

Back to Top